Archív autora: Filip Jakubec

Finančné služby od Winners Group

Súvisiaci obrázokSprostredkovanie a poskytovanie finančných služieb spadá pod samostatnú časť národného hospodárstva, nazývanú aj sektor služieb alebo terciárny sektor. Na finančnom trhu prebieha dopyt a ponuka po finančných službách. V každom národnom hospodárstve nájdeme rozličné špecializované inštitúcie, ktoré sa orientujú na určitú časť spojenú s poskytovaním alebo sprostredkovaním finančných služieb. Jednou špecializovanou finančnou spoločnosť, ktorá sa zaoberá sprostredkovaním finančných služieb je spoločnosť Winners group. Spoločnosť winners group na trhu pôsobí niekoľko rokov a v jej ponuke nájdeme takmer akýkoľvek produkt spojený s finančnými službami. Hlavnými členmi finančnej skupiny Winners group sú 4 samostatné, špecializované divízie, ktoré sú charakteristické poskytovaním rozdielnych služieb. Spoločnosť Winners group sa snaží svojim klientom poskytovať rozličné finančné služby pod jednou strechou, preto je hlavným dôvodom jej rozdelenia do viacerých sekcií najmä hlbšia špecializácia a zameranie na určitý segment. Spoločnosť sa delí na tieto základné skupiny:

         Sekcia zameraná na hypotekárnu činnosť: spoločnosť Winners group svojim klientom poskytuje odborné poradenstvo pri sprostredkovaní finančných produktov, ktoré vystupujú vo forme úverov. Po návrhu produktu určitej banky klientovi asistuje pri vybavovaní tejto pôžičky. Winners group je zodpovedná za zhromaždenie dokumentov a následnú komunikáciu s konkrétnou bankovou inštitúciou, ktorej produkt klient plánuje využiť.

         Sekcia zameraná na poisťovaciu činnosť: spoločnosť Winners group je partnerskou spoločnosťou veľkého počtu poisťovní, vďaka čomu má klient na výber z viacerých poistných produktov. Klient si môže zvoliť akýkoľvek typ poistenia – od poistenia majetku, nehnuteľností až po poistenie motorových vozidiel či cestovné poistenie alebo rozličné poistenia zamerané na ochranu osoby.

         Sekcia zameraná na lízingovú činnosť: v tomto prípade lízingový špecialista Winners group asistuje klientovi pri zabezpečovaní finančného lízingu na obstaranie motorového vozidla. Motorové vozidlá však nie sú jediným typom lízingu, ktorý Winners group dokáže sprostredkovať. Klientovi asistuje aj pri obstaraní lízingu na výrobné technológie či kúpu nehnuteľností. Winners group v tomto prípade sprostredkuje nielen samotný výber produktu, ale aj lízingovú kalkuláciu, navrhuje jej nastavenie aby bola pre klienta čo najvýhodnejšia a zabezpečuje aj uzatvorenie lízingovej zmluvy.

         Sekcia zameraná na sprostredkovanie v oblastí realít: v tejto sekcii spoločnosť klientovi sprostredkuje nákup, predaj a prenájom nehnuteľností. Vďaka tomu, že spoločnosť Winners group má vo svojej činnosti aj ponuku služieb orientovanú na zabezpečenie hypotéky, klient môže v rovnakom čase získať okrem služieb s nehnuteľnosťami aj vhodný spôsob financovania kúpy tejto nehnuteľnosti.

Ponuka spoločnosti Winners group je naozaj rozmanitá. Okrem toho, že klientovi odporučí vhodný finančný produkt, zabezpečí mu aj všetky ostatné činnosti spojené s obstaraním tohto finančného produktu. Spoločnosť disponuje silnou zamestnaneckou základňou, ktorá dokáže poskytnúť riešenia na akýkoľvek finančný problém.

Finančné sprostredkovanie

Finančné sprostredkovanie je hlavnou podnikateľskou náplňou nejednej spoločnosti. Táto oblasť je mimoriadne atraktívna, nakoľko využívanie finančných produktov v praxi je úplne bežnou záležitosťou. Každý z nás občas potrebuje dodatočne preklenúť finančný nesúlad, poistiť si akúkoľvek časť svojho majetku alebo investovať svoje finančné prostriedky do nákupu určitej nehnuteľnosti. Klienti tieto služby využívajú z rozličných dôvodov a každý dôvod je špecifický a úplne rozdielny. Spoločným cieľom je však zveľadiť svoj majetok. V tejto činnosti klientom bez pochýb pomáha spoločnosť Winners group. Winners group predstavuje na finančnom trhu stabilnú a rýchlo sa rozvíjajúcu finančnú skupinu, ktorá je špecifická širokým záberom poskytovaných služieb.

Spoločnosť winners group zabezpečuje svojim klientom akékoľvek činnosti v oblasti finančného poradenstva, ale aj asistenciu pri zabezpečovaní určitého finančného produktu. Hlavná činnosť spočíva v návrhu vhodného finančného produktu svojim klientom. Okrem poradenstva však spoločnosť zabezpečuje klientovi aj asistenciu pri vybavovaní tohto produktu.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt financial servicesV čom však spočíva hlavný prínos finančného sprostredkovania? Viacero klientov, ktorí plánujú využiť akýkoľvek finančný produkt nemá prehľad o tom, čo sa vo finančnom svete deje. A práve v tomto tkvie podstata a hlavná náplň finančných inštitúcii. Tie sa dennodenne zaoberajú sledovaním toho, čo sa na tomto trhu práve odohráva. Disponujú nielen odbornosťou, ale aj informáciami o aktuálnych trendoch z tejto oblasti. Monitoring trhu je obzvlášť dôležitý pre tie spoločnosti, ktoré sa chcú stať konkurencieschopnými. Hlavným cieľom každej sprostredkovateľskej spoločnosti je klientovi sprostredkovať taký produkt, ktorý bude preňho najvýhodnejší. Ďalšou výhodou finančného sprostredkovania je šetrenie času a často krát aj trpezlivosti klienta, ktorý sa rozhodol finančnú skupinu osloviť. Vďaka tomu, že spoločnosť Winners group vykonáva neustály monitoring finančného trhu sa dokáže oveľa rýchlejšie v ponukách jednotlivých spoločností zorientovať, než by tak bolo v prípade jej klienta. Vytvoriť si obraz o tom, aké sú súčasné trendy a ponuky v tejto oblasti nie je vôbec jednoduché, najmä z dôvodu nedostačujúcich vedomostí klientov z finančnej oblasti, ale aj z množstva ponúk, ktoré sa na nás valia takmer z každej strany. Prieskum a návrh optimálnych finančných riešení teda vykonáva finančná spoločnosť a čas, ktorý by na túto činnosť musel klient obetovať má aj naďalej k dispozícii. Svoju energiu teda môže vynaložiť na úplne inú činnosť, vďaka čomu je klient maximálne spokojný.

S výberom vhodného finančného zabezpečenia sa teda často krát finančnú spoločnosť naozaj oplatí osloviť. Dôležité je však pri jej výbere dbať na povesť tohto finančného sprostredkovateľa. O tom, že spoločnosť Winners group je naozajstným odborníkom a svojim klientom chce len to najlepšie hovorí aj fakt, že za ňou stoja stovky spokojných zákazníkov.