Archív autora: Filip Mazán

Dotácia na tepelné čerpadlo? Presne tak!

Byť ekologickým je v dnešnom znečistenom svete snom najmä tých, ktorým nie je naša planéta ľahostajná. Problematike znečistenia životného prostredia pridáva na dôležitosti aj fakt, že takmer každý deň sa stretávame s novými revolučnými riešeniami, ktoré zachránia našu planétu. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt tepelne cerpadloBez pričinenia každého z nás sa nám ju rozhodne zachrániť nepodarí, dokážeme však individuálnym konaním aspoň zmierniť vplyv nášho konania. Predmetným záujmom šetrenia životného prostredia sa začína stávať vykurovanie domácností. V praxi sa veľmi populárnym stáva vykurovanie domácností pomocou tepelného čerpadla. Toto zariadenie sa stalo atraktívnejším aj vďaka vzniku špeciálnej podpory, ktorá sa nazýva dotácia na tepelné čerpadlo. Princíp fungovania tepelného čerpadla je jednoduchý – premieňa inak nevyužité obnoviteľné zdroje energií pri výrobe teplej úžitkovej vody a pri vykurovaní domov. Medzi nevyužité obnoviteľné zdroje energií zaraďujeme vodu, zem, vzduch a odpadové teplo. Výhodou tepelných čerpadiel je aj to, že z tohto vykurovacieho zariadenia sa nedostávajú do ovzdušia žiadne emisie. Tepelné čerpadlo čerpá teplo z jedného miesta a presúva ho na druhé, zvyčajne z chladnejšieho miesta na teplejšie vynaložením vonkajšej práce. Medzi najpoužívanejší typ tepelného čerpadla zaraďujeme to, ktoré pracuje na princípe vzduch-voda.

Nevýhodou tepelného čerpadla je jeho vyššia cena. Aj keď sú obstarávacie náklady v porovnaní s ostatnými vykurovacími zariadeniami vyššie, dodatočné prevádzkové náklady sú nízke a návratnosť vynaložených financií je vysoká. Tento fakt si uvedomuje viacero ľudí, ktorých záujmom je montáž tepelného čerpadla v ich domácnosti, avšak vysoká cena ich ešte stále odrádza. V súčasnosti však existuje riešenie aj na tento problém – dotácia na tepelné čerpadlo. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt tepelne cerpadloUdeľuje sa vo forme poukážky a dokáže znížiť značnú časť nákladov. Aby však bola dotácia na tepelné čerpadlo udelená, záujemca musí splniť viacero podmienok. Základnou je splnenie technických parametrov zariadenia a preukázanie, že vykurovanie pomocou tepelného čerpadla je pre domácnosť naozaj efektívnym riešením. Ďalšou podmienkou je získanie cenovej ponuky, prípadne uzatvorenie zmluvy o inštalácii tepelného čerpadla s oprávneným zhotoviteľom. Pojem oprávnený zhotoviteľ v sebe zahŕňa autorizovaného predajcu, ktorý je v rámci projektu oprávnený na predkladanie získanej poukážky na preplatenie. Dotácia na tepelné čerpadlo je určená takmer na všetky činnosti, ktoré sú spojené s jeho obstaraním. Vďaka získaniu poukážky získava jej majiteľ oprávnenie na preplatenie časti nákladov spojených s obstaraním tohto zariadenia (samotné tepelné čerpadlo alebo jeho jednotlivé časti), ale aj na všetky činnosti, ktoré sú spojené s uvedením zariadenia do prevádzky (revízie, kontroly, inštalácia).

Paletové regály a ich využitie

Každý majiteľ skladu alebo hospodárskeho priestoru sa snaží o to, aby sa v ňom dalo čo najjednoduchšie zorientovať. Ak sa v sklade uskladňuje väčší počet rôznych druhov materiálu, práve paletové regály sú pre ľahšiu orientáciu tým najlepším riešením. Regály predstavujú niečo viac než len konštrukciu nachádzajúcu sa v určitom priestore. Paletové regály umožňujú dosiahnuť optimálnejší výkon pri skladovaní tovaru a manipulácii s ním. Hlavným prínosom regálov je optimalizácia skladovej plochy. Paletové regály umožňujú jednak uľahčiť manipuláciu s tovarom, ale aj optimalizovať priestor. Ak je regálový systém nastavený správne, nemusí majiteľ skladu vynakladať dodatočné finančné prostriedky na prenájom skladovej plochy, ale pri efektívnom nastavení skladu dokáže zásoby a materiál riadiť tak, aby nedochádzalo k nevyužitiu tohto priestoru. Paletové regály bývajú navrhované ako samostatná konštrukcia vyrobená z ocele, ktorej montáž a demontáž prebieha veľmi jednoducho a rýchlo. Tento systém je navrhnutý tak, aby bol vhodný jednak pre základné, najpoužívanejšie typy paliet – EUR palety, ale aj pre palety priemyselné, prípadne pre samostatné kontajnery. Paletové regály je možné nainštalovať jednak do vnútorných priestorov skladu, ale aj do takých, ktoré nie sú priamo chránené a nachádzajú sa vonku.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt paletove regalyPre ľahšiu orientáciu v sklade sa odporúča paletové regály označovať podľa druhu tovaru, ktorý sa na určitom regály nachádza. Vďaka paletovým regálom teda skladník nemusí behať po sklade hore dole a hľadať, kde sa konkrétny tovar nachádza. Aj keď sa možno viacerým na prvý pohľad nezdá, že paletové regály sú v oblasti skladovania naozajstným pomocníkom, opak je pravdou. Paletové regály dosiaľ neprekonali ani najmodernejšie logistické metódy, stále sa tešia veľkej obľube a predstavujú najpoužívanejší pomocný predmet v oblasti skladovania. Najpoužívanejším sú štandardné paletové regály. Tieto paletové systémy sa vyznačujú ľahkou inštaláciou a tým, že sa dajú prispôsobiť akýmkoľvek podmienkam, ktoré v sklade nastanú. Klasické usporiadanie paliet predstavuje v prípade ukladania na dĺžku 2 až 4 palety vedľa seba, tento postup je zaužívaný aj v prípade ukladania paliet na šírku. Systém paletových regálov sa skladá z príslušenstva, ktoré zabezpečuje ľahší prístup ku jednotlivým paletám a umožňuje ľahšiu adaptáciu skladového priestoru v prípade zmeny usporiadania regálov. Výhodou paletových regálov je ich nižšia cena a flexibilita.

Paletové regály by teda mali byť súčasťou každého skladu, ktorého majiteľ chce minimalizovať skladovú plochu a zabezpečiť si jednoduchšiu orientáciu v tomto priestore. Regálové systémy v porovnaní s ostatnými skladovými riešeniami predstavujú lacnejšiu alternatívu, ktorá umožňuje dodatočné šetrenie financií – ako príklad možno uviesť stav, kedy majiteľ skladu jeho priestory využíva naozaj efektívne, vďaka čomu nemusí platiť za prenájom dodatočných priestorov či vykurovanie tejto plochy.