Aká je životnosť priemyselných podláh?

Podlahy v priemyselných prevádzkach podliehajú intenzívnemu opotrebovaniu v dôsledku vysokej intenzity pohybu chodcov, prevádzky ťažkých strojov, pôsobenia chemikálií a rôznych iných namáhavých činností. Zabezpečenie odolnosti a dlhej životnosti podlahy je preto v týchto podmienkach veľmi dôležité. Termín „životnosť“ v podstate označuje obdobie, počas ktorého sa očakáva, že priemyselné podlahy bude kompetentne slúžiť, kým sa začne zhoršovať alebo si vyžiada výmenu. Tento článok sa zaoberá pochopením pojmu životnosť priemyselnej podlahy, faktormi, ktoré ju ovplyvňujú, a tým, ako môže výber správnej podlahy podstatne ovplyvniť jej životnosť.

Ako dlho vydrží priemyselná podlaha? 

Priemyselná podlaha je kľúčovým aspektom komerčných priestorov, pretože poskytuje bezpečnosť, odolnosť a estetický vzhľad. Je pochopiteľné, že podniky, ktoré investujú do priemyselných podláh, sa často zaujímajú o ich životnosť. Je dôležité si uvedomiť, že životnosť priemyselných podláh do veľkej miery závisí od rôznych faktorov vrátane kvality použitých materiálov, zručnosti a stupňa procesu inštalácie, typu odvetvia, v ktorom sa používa, a úrovne priebežnej údržby. Všeobecne možno povedať, že dobre nainštalovaný, vysokokvalitný systém priemyselných podláh môže pri správnej údržbe vydržať od 10 do 30 rokov. Drsné prostredie charakterizované ťažkou pešou alebo strojovou prevádzkou, neustálym vystavením chemickým látkam alebo silným nárazom však môže znížiť životnosť podlahy, aj keď je špičkovej kvality. Napríklad epoxidové a leštené betónové podlahy sa často používajú v priemyselnom prostredí pre ich pozoruhodnú životnosť a odolnosť. Epoxidová podlaha zvyčajne vydrží 10 až 20 rokov, zatiaľ čo leštený betón môže bez problémov vydržať viac ako 20 rokov, čo dokazuje výnimočnú odolnosť aj pri intenzívnom používaní. Na druhej strane, betónové tmely môže byť potrebné opätovne aplikovať každých 2 až 5 rokov v závislosti od úrovne opotrebovania. Za zmienku stojí aj to, že pri určovaní životnosti podlahy zohráva úlohu typ obchodnej prevádzky. 

Priemyselné podlahy kvalita
Tento typ podlahy je mimoriadne vhodný do skladov.

Napríklad priemyselné odvetvia, ako je farmaceutický priemysel, potravinársky priemysel a výroba nápojov alebo ťažká výroba, by si vyžadovali odolnejšie a pružnejšie podlahy v porovnaní s obytnými alebo kancelárskymi priestormi. Ak to zhrnieme, životnosť priemyselných podláh do veľkej miery závisí od kombinácie typu inštalovanej podlahy, prostredia, ktorému je vystavená, a údržby, ktorá sa jej dostáva. Preto je nevyhnutné konzultovať výber a inštaláciu s odborníkmi na podlahoviny. Tí môžu poskytnúť poradenstvo špecifické pre dané odvetvie a zabezpečiť, aby zvolené podlahové riešenie dokonale zodpovedalo obchodným požiadavkám a očakávaniam týkajúcim sa dlhej životnosti. Pravidelná profesionálna údržba môže ďalej optimalizovať životnosť podlahovej krytiny, čo podnikom umožní maximalizovať hodnotu čerpanú z ich investície.