Latest Posts

Rekonštrukcia strechy

Za najdôležitejšiu časť každej nehnuteľnosti sa považuje strecha. Strecha tejto nehnuteľnosti zabezpečuje viacero funkcií – chráni ju pred vonkajšími vplyvmi a dotvára jej celkový estetický vzhľad. Po určitom čase však strecha ako samostatná časť domu či bytovky prestáva plniť hlavné funkcie, vďaka čomu následne majiteľ nehnuteľnosti pristupuje ku kroku, ktorý má streche opäť zabezpečiť jej efektívnosť. Týmto krokom je rekonštrukcia strechy. Táto činnosť je náročná nielen finančne, ale rovnako aj na samotnú realizáciu. A to je hlavný dôvod, prečo by rekonštrukcia mala prebiehať pod dohľadom odborníka a postupnosť krokov by mala byť vždy dôkladne naplánovaná a dodržaná.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt rekonštrukcia strechyK rekonštrukcii strechy sa pristupuje z viacerých dôvodov. Kedy by mal majiteľ nehnuteľnosti pristúpiť k takémuto kroku? Najčastejšie dochádza ku rekonštrukcii strechy z dôvodu nesprávnej funkčnosti strešného systému. Vďaka neefektívnosti strešného systému môže dochádzať ku zatekaniu do obytného priestoru, do nehnuteľnosti prenikajú zvuky zvonku, v období nižších teplôt nemusí byť vôbec výnimkou citeľné prenikanie chladu dovnútra domu či bytu.

Ďalším dôvodom, prečo majitelia domov, bytov či komerčných priestorov pristupujú k rekonštrukcii strechy je túžba vymeniť starý materiál za nový. Starý strešný materiál je väčšinou unavený, zastaralý a nemusí už slúžiť tak, ako na začiatku. Nový strešný materiál dodá streche nový život a majiteľ nehnuteľnosti sa nemusí obávať menších nedostatkov strechy, ktoré sú často krát neviditeľné a dobré skryté, môžu však predstavovať časovanú bombu.

Nové strešné materiály sú v súčasnosti vyrábané tak, aby zabezpečili lepšiu izoláciu a zateplenie priestoru. S novým strešným systémom dochádza aj ku šetreniu výdavkov, ktoré domácnosti musia vynakladať, ak si chcú vo svojich priestoroch zabezpečiť teplo. Dodatočné teplo je získavané práve vďaka kvalitnej izolácii a dobrému zatepleniu.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt rekonštrukcia strechyV minulosti bol populárny úplne iný trend v oblasti výstavby domov a bytoviek, než dnes. Domácnosti či komerčné prevádzky často krát nevyužívali priestor, ktorý mali k dispozícii naplno. V súčasnosti môže majiteľ priestorov vďaka rekonštrukcii strechy získať dodatočné priestory, o ktorých predtým nemusel vedieť. Zväčšenie priestoru však musí byť prekonzultované a schválené odborníkom. Aby však boli dodatočné priestory získané, musí dôjsť aj ku rekonštrukcii podkrovia.

Čerešničkou na torte pri rekonštrukcii strechy je to, že vďaka novému materiálu získa strecha úplne nový estetický vzhľad. Veľkou zmenou môže byť použitie rozdielneho typu strešného systému, zníženie alebo zvýšenie sklonu strechy či zmena farebného prevedenia zvoleného typu strešnej krytiny.

Rekonštrukcia strechy je významnou investíciou nielen pre samotného investora, ale aj pre strechu. Mala by byť dôkladne zvážená, načasovaná a aby sa zabránilo vzniku nepriaznivých situácii, mala by byť dôkladne prekonzultovaná a realizovaná za prítomnosti odborníka, ktorý už má predchádzajúce skúsenosti s realizáciou výstavby strešného systému.

Efektívne vykurovanie domu

Vykurovanie domu je dôležité hlavne v oblastiach, kde sú výkyvy teplôt na každnodennnom poriadku. Je populárne nielen na dedinách či v prímestských oblastiach, ale rovnako aj vo veľkomestách. Každý vykurovaný dom má svoje špecifické charakteristiky, ktoré treba pred samotným začiatkom zohľadniť a na základe toho vybrať čo najvhodnejšiu variantu. Názory viacerých odborníkov sa zhodujú v tom, že v každom vykurovanom dome by sa mali nachádzať až dva zdroje vykurovania, ktoré by však nemali byť na sebe závislé. V súčasnosti nám trh ponúka viaceré možnosti, pomocou ktorých je možné dom vykúriť čo najlepšie, prípadne získať teplú úžitkovú vodu. Na trhu sa tiež čoraz častejšie začínajú objavovať ekologicky šetrné zdroje vykurovania. Teplo sa v obydliach najčastejšie získava nasledovnými spôsobmi:

  1. vykurovanie domu pomocou kusového dreva – realizuje sa prostredníctvom drevosplyňujúcich kotlov, prípadne spaľovaním dreva v krbovej zložke. Obe alternatívy sú však finančne náročné. Pri vykurovaní domu pomocou drevosplyňujúceho kotla treba rátať s vyššími nákladmi pri obstaraní zariadenia. Obstaranie krbu je menej finančne náročne, treba však rátať s nákladmi počas jeho prevádzkovania, ktoré prioritne smerujú do zaobstarávania dreva.
  2. vykurovanie domu pomocou zemného plynu – vykurovanie domu pomocou zemného plynu je možné len za prítomnosti plynovej prípojky, ktorá je finančne náročnejšia a celkové fungovanie je ovplyvnené vzdialenosťou pouličného plynovodu od vykurovaného objektu. Samotná technológia je však veľmi jednoduchá a zrealizovateľná len pomocou plynového kondenzačného kotla, ktorý je pripojený na koncentrický komín. Úžitková teplá voda sa v tomto prípade získava pomocou externého zásobníka na vodu.
  3. vykurovanie domu pomocou elektrickej energie – pri vykurovaní domu pomocou elektrickej energie je technológia veľmi podobná tej, na ktorej princípe funguje aj vykurovanie domu pomocou plynového kotla. Rovnako je pri realizácii potrebný kotol a na ohrev úžitkovej vody a zásobník teplej vody. Nepotrebujeme však mať vystavaný komín a taktiež nie je potrebná ani plynová prípojka, ale elektrická prípojka, ktorá sa nachádza v každej domácnosti.
  4. Súvisiaci obrázokvykurovanie domu pomocou energie získanej zo zeme alebo zo vzduchu – tento spôsob vykurovania domu sa realizuje pomocou tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo funguje na princípe získavania prebytočnej energie z bezprostredného okolia, ktorá je následne premieňaná na energiu odovzdávanú do vykurovacieho systému. Existuje viacero druhov tepelných čerpadiel v závislosti od miesta získavania energie – tepelné čerpadlo vzduch – voda alebo tepelné čerpadlo voda – voda. Výstavba tepelného čerpadla je najekologickejšou alternatívou, často krát však finančne oveľa náročnejšia v porovnaní s ostatnými alternatívami.

Pred samotnou realizáciou vykurovania domu je však okrem zohľadnenia disponibilných finančných prostriedkov potrebné prehodnotiť svoje rozhodnutie s odborníkmi z danej oblasti. Zariadenie, ktoré ste si na vykurovanie vybrali vy, nemusí byť na vykurovanie vášho domu práve najvhodnejšie. Preto pred samotným výberom by ste si mali odpovedať aj na také otázky, ako napr. aká veľká je plocha vykurovaného objektu, prípadne koľko ľudí v tomto objekte žije.

Bolesti kĺbov a ich dôvody

Bolesť kĺbov patrí medzi jedno z najrozšírenejších ochorení, ktoré ľudskú populáciu postihuje. Alarmujúce v tomto prípade je však aj to, že počet postihnutých ľudí týmto ochorení neustále narastá.  V minulosti bolesti klbov prevládala hlavne u staršej generácie, v súčasnosti však bolesť kĺbu dokáže vytvoriť vrásku na čele aj nejednému mladšiemu ročníku. Vo svojej podstate, bolesti kĺbov možno zaradiť medzi ochorenia týkajúce sa pohybového aparátu. Spúšťačmi bolesti kĺbov môže byť viacero, od celkového nesprávneho držania tela až po nadváhu, rovnako bolesť kĺbov môže postihnutému signalizovať výskyt závažnejšieho ochorenia. V prípade bolesti kĺbov však treba rozoznávať, či ide o bolesť akútnu alebo bolesť chronickú.

  1. Akútna bolesť kĺbov – akútnu bolesť postihnutý pocíti okamžite, nakoľko vzniká okamžite po poškodení tkaniva. Priebeh akútnej bolesti kĺbov je mierny, často krát k jej zmierneniu postačuje oddych, ktorý napomôže postihnutým kĺbom k ich rýchlejšej regenerácii. Na zmiernenie akútnej bolesti sa rovnako používajú aj analgetiká, ktoré napomáhajú k utlmeniu bolesti postihnutého miesta. Akútna bolesť kĺbov sa vo väčšine prípadov vytráca po zahojení tkaniva.
  2. Chronická bolesť kĺbov – aby sa bolesť mohla zaradiť do kategórie chronickej bolesti kĺbov, v kĺbovej oblasti musí postihnutý bolesť pociťovať dlhodobo. Chronická bolesť kĺbov často krát nasleduje ako ďalšie štádium akútnej bolesti, ktorú sa nepodarilo odstrániť. Pri jej výskyte už nepostačuje len podanie analgetík na zmiernenie bolesti, v prípade chronickej bolesti kĺbov je nevyhnutná liečba pod lekárskym dohľadom. Chronickú bolesť kĺbov vo svojej podstate možno rozdeliť do dvoch základných skupín, ktorými sú:
  • Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt bolave klbyartróza: artróza patrí medzi jedno z najrozšírenejších ochorení dnešnej civilizácie. V prípade postihnutia organizmu artrózou dochádza v tele k postupnému opotrebovaniu kĺbovej chrupky, s chrupkou spojených kostí, kĺbového púzdra či svalov, ktoré sa v bezprostrednom okolí chrupky nachádzajú. Zamedziť vznik artrózy sa odporúča pomocou vyváženej stravy (bohatej hlavne na vitamíny a minerály) či udržiavať telo v optimálnej fyzickej kondícií.
  • artritída: v prípade artritídy dochádza k bolesti kĺbov, ktorých hlavným spúšťačom je zápal vyskytujúci sa v kĺbe. Súčasný svet medicíny rozoznáva viaceré druhy artritídy, ktoré sa odlišujú príčinou ich vzniku. Medzi najrozšírenejšie patrí reumatická, psoriatrická či infekčná artritída.

Pri bolesti kĺbov hrá dôležitú úlohu aj genetika. Vo veľa prípadoch sa však bolesti kĺbov a ich výskyt dajú oddialiť vyváženou stravou, primeranými pohybovými aktivitami či nepodceňovaním varovných signálov. Postihnutý by bolesti kĺbov už od začiatku mal venovať dostatočnú pozornosť a pokúsiť sa o primeranú liečbu, nakoľko okrem bolesti v konkrétnej oblasti býva sekundárnym prejavom aj zlá psychika.