Udajte smer vášho podnikania dobrým podnikateľským plánom

Mnohí z vás uvažujú o začatí podnikania alebo už nejaký čas podnikáte, no máte pocit, že to nie je ono a realita nespĺňa vaše predstavy, ktoré ste mali na začiatku a neviete ako svoju firmu správne naštartovať a rozbehnúť. Práve v takejto situácii je možno čas pouvažovať nad vypracovaním podnikateľského plánu. Podnikatelsky plan je teda dosť dôležitý. Plánovanie ako také je vlastne určenie si cieľov firmy, zadanie postupov aby ste dosiahli ciele, ktoré ste si vytýčili. Taktiež je potrebné vedieť, odkiaľ a koľko prostriedkov budete potrebovať na splnenie očakávaných výsledkov. Podnikateľský plán je v podstate dokument, ktorý zahŕňa vaše podnikateľské ciele a aktivity do budúcnosti a tiež určuje predstavy o tom, ako by firma v budúcnosti mala fungovať.

Na aké účely slúži podnikateľský plán?

Podnikatelsky plan a jeho evidencia
Náležitosti podnikateľského plánu

Podnikateľský plán je dobré vypracovať ešte pred začatím vášho podnikania alebo ak máte vo firme nový výrobok alebo iný produkt, ktorý sa chystáte uviesť na trh a chcete, aby mal úspech a zabezpečil vám požadovaný zisk. Taktiež, ak ste sa vaša firma spojila s inou firmou a došlo tak k zlúčeniu spoločností, prípadne podnik odkúpil nový majiteľ. Dobrý podnikateľský plán vám vie významne pomôcť aj pri hľadaní finančných zdrojov od banky alebo iného investora. 

Dobre vypracovaný podnikateľský plán reprezentuje firmu

Pokiaľ máte skutočne dobre vypracovaný podnikateľský plán, tento vám môže plnohodnotne slúžiť aj na prezentáciu vašej firmy pred obchodnými partnermi alebo prípadnými novými investormi. Správne vypracovaný podnikateľský plán by mal mať určité náležitosti, v úvode plánu je uvedený názov spoločnosti, adresa, právna forma, meno majiteľa firmy atď. Samotné jadro plánu by malo byť pomerne stručné, prehľadné a dobre zrozumiteľné, mali by ste uviesť čím s firma zaoberá, aké sú jej vízie a plány do budúcnosti, časový horizont splnenia podnikateľského plánu. Ideálne je ak k nemu pripojíte rôzne propagačné materiály ohľadom produktov, ktoré predávate a činnosti, ktorej sa venujete. Plusom je tiež technická dokumentácia, prehľadné tabuľky alebo grafy, prípadne stručný životopis majiteľa firmy alebo iných dôležitých osobností, ktorí vo firme pracujú. Ak má firma bohatú a úspešnú históriu, mali by ste to určite v podnikateľskom pláne spomenúť, prípadne uveďte referencie na váš podnik. Dobre, prehľadne a spoľahlivo vypracovať podnikateľský plán môže byť pre väčšinu z vás tvrdým orieškom, našťastie, dnes už existujú odborníci, ktorí sa tejto téme venujú. Ak hľadáte niekoho, kto vám s podnikateľským plánom pomôže, skúste sa obrátiť na https://marekstraka.com/