Finančné služby od profesionálov

Sprostredkovanie a poskytovanie finančných služieb spadá pod samostatnú časť národného hospodárstva, nazývanú aj sektor služieb alebo terciárny sektor. Na finančnom trhu prebieha dopyt a ponuka po finančných službách. V každom národnom hospodárstve nájdeme rozličné špecializované inštitúcie, ktoré sa orientujú na určitú časť spojenú s poskytovaním alebo sprostredkovaním finančných služieb. Jednou špecializovanou finančnou spoločnosť, ktorá sa zaoberá sprostredkovaním finančných služieb je spoločnosť Winners group. Spoločnosť winners group na trhu pôsobí niekoľko rokov a v jej ponuke nájdeme takmer akýkoľvek produkt spojený s finančnými službami. Hlavnými členmi finančnej skupiny Winners group sú 4 samostatné, špecializované divízie, ktoré sú charakteristické poskytovaním rozdielnych služieb. Spoločnosť Winners group sa snaží svojim klientom poskytovať rozličné finančné služby pod jednou strechou, preto je hlavným dôvodom jej rozdelenia do viacerých sekcií najmä hlbšia špecializácia a zameranie na určitý segment. Spoločnosť sa delí na tieto základné skupiny:

Súvisiaci obrázok          Sekcia zameraná na hypotekárnu činnosť: spoločnosť Winners group svojim klientom poskytuje odborné poradenstvo pri sprostredkovaní finančných produktov, ktoré vystupujú vo forme úverov. Po návrhu produktu určitej banky klientovi asistuje pri vybavovaní tejto pôžičky. Winners group je zodpovedná za zhromaždenie dokumentov a následnú komunikáciu s konkrétnou bankovou inštitúciou, ktorej produkt klient plánuje využiť.

         Sekcia zameraná na poisťovaciu činnosť: spoločnosť Winners group je partnerskou spoločnosťou veľkého počtu poisťovní, vďaka čomu má klient na výber z viacerých poistných produktov. Klient si môže zvoliť akýkoľvek typ poistenia – od poistenia majetku, nehnuteľností až po poistenie motorových vozidiel či cestovné poistenie alebo rozličné poistenia zamerané na ochranu osoby.

         Sekcia zameraná na lízingovú činnosť: v tomto prípade lízingový špecialista Winners group asistuje klientovi pri zabezpečovaní finančného lízingu na obstaranie motorového vozidla. Motorové vozidlá však nie sú jediným typom lízingu, ktorý Winners group dokáže sprostredkovať. Klientovi asistuje aj pri obstaraní lízingu na výrobné technológie či kúpu nehnuteľností. Winners group v tomto prípade sprostredkuje nielen samotný výber produktu, ale aj lízingovú kalkuláciu, navrhuje jej nastavenie aby bola pre klienta čo najvýhodnejšia a zabezpečuje aj uzatvorenie lízingovej zmluvy.

         Sekcia zameraná na sprostredkovanie v oblastí realít: v tejto sekcii spoločnosť klientovi sprostredkuje nákup, predaj a prenájom nehnuteľností. Vďaka tomu, že spoločnosť Winners group má vo svojej činnosti aj ponuku služieb orientovanú na zabezpečenie hypotéky, klient môže v rovnakom čase získať okrem služieb s nehnuteľnosťami aj vhodný spôsob financovania kúpy tejto nehnuteľnosti.

Ponuka spoločnosti Winners group je naozaj rozmanitá. Okrem toho, že klientovi odporučí vhodný finančný produkt, zabezpečí mu aj všetky ostatné činnosti spojené s obstaraním tohto finančného produktu. Spoločnosť disponuje silnou zamestnaneckou základňou, ktorá dokáže poskytnúť riešenia na akýkoľvek finančný problém.