Ako čo najlepšie vetrať ?

Aj napriek tomu, že vetranie sa považuje za jednoduchú vec, ľudia v tom často robia chyby. Dôležité pre vetranie ja predovšetkým prívod kyslíka a odvodu oxidu uhličitého, ktorý zhoršuje sústredenie a spôsobuje zdravotné problémy. Zdrojom je dýchanie ale prispievajú k tomu plynové spotrebiče alebo nedostatočne vetraná garáž spojená s domom. Vyššie množstvo oxidu uhličitého navodzuje ospalosť, únavu a taktiež môže spôsobiť bolesti hlavy, zhoršené spanie a ťažkosti s dýchaním. Vetranie je dôležité kvôli zápachom a škodlivinám. Počas vetrania je dôležité, aby sa vzduch v miestnosti úplne vymenil. V chladných mesiacoch je to treba vykonať čo najrýchlejšie, aby bola tepelná strata minimálna.

Správne vetranie

Vetranie v rodinnom dome
Zásady správneho vetrania

Domácnosť so zatvorenými oknami môže spôsobiť alergie alebo astmu. Cieleným vetraním sa vzduch v miestnosti, ktorý je zaťažený škodlivými  látkami, vymení za čerstvý. Dôležitá je regulácia vlhkosti vzduchu, aj izbové rastliny uvoľňujú do vzduchu vlhkosť. Pokiaľ sa nevymení vlhký vzduch za čerstvý, vzniká nebezpečenstvo, že sa vytvorí pleseň.

Spôsob vetrania

Výmena vzduchu sa podarí nárazovým alebo priečnym vetraním. Nárazové vetranie znamená úplné otvorenie okna pri zavretých dverách miestnosti. Pri priečnom vetraní sa otvoria protiľahlé dvere a ak je to možné aj protiľahlé okno, čím vznikne prievan. Priečne vetranie patrí k najúčinnejším spôsobom vetrania, avšak kvôli dispozičnému riešeniu stavieb ho nie je možné urobiť v každej miestnosti. Vetranie len pomocou vyklopeného okna sa neodporúča, pretože takáto výmena vzduchu trvá 30-60 minút.

Kedy a ako dlho je najlepšie vetrať?

Vetrať by sa malo podľa toho, ako je daná miestnosť využívaná. Miestnosť, ktorá je najviac využívaná by sa mala počas dňa vyvetrať tri až štyrikrát denne. Pokiaľ ste počas dňa mimo domov, tým pádom ste doma málo, stačí keď poriadne vyvetráte ráno a večer. Od vonkajšej teploty závisí dĺžka vetrania, výmena vzduchu prebieha rýchlejšie počas chladných mesiacoch, vtedy stačí nárazové päť minútové vetranie. V letných mesiacoch by ste mali vetrať 25 až 30 minút predovšetkým skoro ráno, kedy je teplota ešte relatívne nízka.

Vetranie v kúpeľni, v kuchyni a v pivnici

Zo všetkých miestností v dome/byte sú najzaťaženejšie vlhkosťou kuchyne a kúpeľne. Preto by sa malo po varení alebo sprchovaní poriadne vyvetrať aby sa vlhkosť vzduchu znížila. Taktiež počas spánku telo uvoľňuje vlhkosť, preto by sa mala vetrať spálňa hneď ako vstanete. Pivničné priestory sú zvyčajne nevykurované, aj napriek tomu by sa mali vetrať. Okná pivníc by však nemali byť otvorené nepretržite, aby sa minimalizovalo riziko vzniku plesní. Aj napriek tomu, že vetranie sa neberie ako žiadna veda. Treba si dávať pozor na pár pravidiel, pomocou ktorých predídete vzniku plesniam.