Dotácia na tepelné čerpadlo? Presne tak!

Byť ekologickým je v dnešnom znečistenom svete snom najmä tých, ktorým nie je naša planéta ľahostajná. Problematike znečistenia životného prostredia pridáva na dôležitosti aj fakt, že takmer každý deň sa stretávame s novými revolučnými riešeniami, ktoré zachránia našu planétu. Bez pričinenia každého z nás sa nám ju rozhodne zachrániť nepodarí, dokážeme však individuálnym konaním aspoň zmierniť vplyv nášho konania. Predmetným záujmom šetrenia životného prostredia sa začína stávať vykurovanie domácností. V praxi sa veľmi populárnym stáva vykurovanie domácností pomocou tepelného čerpadla. Toto zariadenie sa stalo atraktívnejším aj vďaka vzniku špeciálnej podpory, ktorá sa nazýva dotácia na tepelné čerpadlo. Princíp fungovania tepelného čerpadla je jednoduchý – premieňa inak nevyužité obnoviteľné zdroje energií pri výrobe teplej úžitkovej vody a pri vykurovaní domov. Medzi nevyužité obnoviteľné zdroje energií zaraďujeme vodu, zem, vzduch a odpadové teplo. Výhodou tepelných čerpadiel je aj to, že z tohto vykurovacieho zariadenia sa nedostávajú do ovzdušia žiadne emisie. Tepelné čerpadlo čerpá teplo z jedného miesta a presúva ho na druhé, zvyčajne z chladnejšieho miesta na teplejšie vynaložením vonkajšej práce. Medzi najpoužívanejší typ tepelného čerpadla zaraďujeme to, ktoré pracuje na princípe vzduch-voda.

Nevýhodou tepelného čerpadla je jeho vyššia cena. Aj keď sú obstarávacie náklady v porovnaní s ostatnými vykurovacími zariadeniami vyššie, dodatočné prevádzkové náklady sú nízke a návratnosť vynaložených financií je vysoká. Tento fakt si uvedomuje viacero ľudí, ktorých záujmom je montáž tepelného čerpadla v ich domácnosti, avšak vysoká cena ich ešte stále odrádza. V súčasnosti však existuje riešenie aj na tento problém – dotácia na tepelné čerpadlo. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt tepelne cerpadloUdeľuje sa vo forme poukážky a dokáže znížiť značnú časť nákladov. Aby však bola dotácia na tepelné čerpadlo udelená, záujemca musí splniť viacero podmienok. Základnou je splnenie technických parametrov zariadenia a preukázanie, že vykurovanie pomocou tepelného čerpadla je pre domácnosť naozaj efektívnym riešením. Ďalšou podmienkou je získanie cenovej ponuky, prípadne uzatvorenie zmluvy o inštalácii tepelného čerpadla s oprávneným zhotoviteľom. Pojem oprávnený zhotoviteľ v sebe zahŕňa autorizovaného predajcu, ktorý je v rámci projektu oprávnený na predkladanie získanej poukážky na preplatenie. Dotácia na tepelné čerpadlo je určená takmer na všetky činnosti, ktoré sú spojené s jeho obstaraním. Vďaka získaniu poukážky získava jej majiteľ oprávnenie na preplatenie časti nákladov spojených s obstaraním tohto zariadenia (samotné tepelné čerpadlo alebo jeho jednotlivé časti), ale aj na všetky činnosti, ktoré sú spojené s uvedením zariadenia do prevádzky (revízie, kontroly, inštalácia).