Nie je zváranie ako zváranie

Ak ste už niekedy držali v ruke zváračku a pokúsili sa ňou niečo urobiť, určite viete, že zváranie nie je vôbec jednoduchá záležitosť. Navyše je to veda v tom, že na každý typ železa, ocele, plechu sa používa iná metóda zvárania a dokonca aj iný typ elektród. Existujú totiž elektródy určené na zvárania medi, železa, ale aj elektroda na liatinu či iné kovy. Pretože nie jednou metódou a nie jedným typom elektród sa dá niečo zvariť. O tom by vedeli rozprávať mnohí profesionálny zvárači či domáci majstri, ktorý majú zvárania vo svojich rukách.

Aké techniky zvárania existujú a aké typy elektród sa používajú?

Elektrody na liatinu a technika zvárania
Technika pri zváraní s elektródou na liatinu

V prvom rade si treba uvedomiť aký typ zváračky máte alebo aký potrebujete. Sú rôzne typy a to sú transformátory, invertory alebo tiež metóda TIG, čiže zváranie volfrámovou elektródou. No jednoducho možností je mnoho a každý tento typ je určený na iný typ kovu. A čo tak zváranie liatiny? Pomerne často používaný typ kovu, len keď chceme niečo zvariť nie je to vôbec jednoduché. Na zvárania liatiny sa používajú elektródy na liatinu, ktoré sú obalené, grafitovo-bazické elektródy. Sú určené na naváranie vysokopevnej a tvárnej liatiny. Tiež sa liatina môže zvárať z elektród, ktoré sú niklové a používa sa prevažne jednosmerný alebo striedavý prúd. Okrem elektród na liatinu sa najčastejšie používajú obalové elektródy a to rutilové a bázické, ktoré sú určené na rôzne plechy, železa, brány a podobne. Okrem týchto sú tiež čoraz viac v obehu aj wolfrámové elektródy, s ktorými sa dajú zvárať rôzne materiály ako je meď, nikel a podobne. Jednoducho tie, ktoré sa s iným typom elektród nedajú zvariť. Pri zváraní akéhokoľvek typu si treba najskôr zistiť, aký typ elektród budete potrebovať.

Nezabúdajte na bezpečnosť

Okrem toho, že pri zváraní potrebujete zváračku, elektródy, či už bázické alebo rutilové alebo elektródy na liatinu, vždy dbajte aj na bezpečnosť. zváranie je pomerne nebezpečná činnosť, ktorú by mali vykonávať skúsení a profesionálni zvárači. Vždy treba maž ochranné rukavice a najmä zváračskú kuklu, pretože zvárania pôsobí na oči veľmi nepriaznivo. Bezpečnosť pri práci je veľmi dôležitá a tieto ochranné prvky aspoň trochu pomôžu.

Viac o rôznych elektródach nájdete na https://www.interweld.sk/