Rekonštrukcia strechy

Za najdôležitejšiu časť každej nehnuteľnosti sa považuje strecha. Strecha tejto nehnuteľnosti zabezpečuje viacero funkcií – chráni ju pred vonkajšími vplyvmi a dotvára jej celkový estetický vzhľad. Po určitom čase však strecha ako samostatná časť domu či bytovky prestáva plniť hlavné funkcie, vďaka čomu následne majiteľ nehnuteľnosti pristupuje ku kroku, ktorý má streche opäť zabezpečiť jej efektívnosť. Týmto krokom je rekonštrukcia strechy. Táto činnosť je náročná nielen finančne, ale rovnako aj na samotnú realizáciu. A to je hlavný dôvod, prečo by rekonštrukcia mala prebiehať pod dohľadom odborníka a postupnosť krokov by mala byť vždy dôkladne naplánovaná a dodržaná.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt rekonštrukcia strechyK rekonštrukcii strechy sa pristupuje z viacerých dôvodov. Kedy by mal majiteľ nehnuteľnosti pristúpiť k takémuto kroku? Najčastejšie dochádza ku rekonštrukcii strechy z dôvodu nesprávnej funkčnosti strešného systému. Vďaka neefektívnosti strešného systému môže dochádzať ku zatekaniu do obytného priestoru, do nehnuteľnosti prenikajú zvuky zvonku, v období nižších teplôt nemusí byť vôbec výnimkou citeľné prenikanie chladu dovnútra domu či bytu.

Ďalším dôvodom, prečo majitelia domov, bytov či komerčných priestorov pristupujú k rekonštrukcii strechy je túžba vymeniť starý materiál za nový. Starý strešný materiál je väčšinou unavený, zastaralý a nemusí už slúžiť tak, ako na začiatku. Nový strešný materiál dodá streche nový život a majiteľ nehnuteľnosti sa nemusí obávať menších nedostatkov strechy, ktoré sú často krát neviditeľné a dobré skryté, môžu však predstavovať časovanú bombu.

Nové strešné materiály sú v súčasnosti vyrábané tak, aby zabezpečili lepšiu izoláciu a zateplenie priestoru. S novým strešným systémom dochádza aj ku šetreniu výdavkov, ktoré domácnosti musia vynakladať, ak si chcú vo svojich priestoroch zabezpečiť teplo. Dodatočné teplo je získavané práve vďaka kvalitnej izolácii a dobrému zatepleniu.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt rekonštrukcia strechyV minulosti bol populárny úplne iný trend v oblasti výstavby domov a bytoviek, než dnes. Domácnosti či komerčné prevádzky často krát nevyužívali priestor, ktorý mali k dispozícii naplno. V súčasnosti môže majiteľ priestorov vďaka rekonštrukcii strechy získať dodatočné priestory, o ktorých predtým nemusel vedieť. Zväčšenie priestoru však musí byť prekonzultované a schválené odborníkom. Aby však boli dodatočné priestory získané, musí dôjsť aj ku rekonštrukcii podkrovia.

Čerešničkou na torte pri rekonštrukcii strechy je to, že vďaka novému materiálu získa strecha úplne nový estetický vzhľad. Veľkou zmenou môže byť použitie rozdielneho typu strešného systému, zníženie alebo zvýšenie sklonu strechy či zmena farebného prevedenia zvoleného typu strešnej krytiny.

Rekonštrukcia strechy je významnou investíciou nielen pre samotného investora, ale aj pre strechu. Mala by byť dôkladne zvážená, načasovaná a aby sa zabránilo vzniku nepriaznivých situácii, mala by byť dôkladne prekonzultovaná a realizovaná za prítomnosti odborníka, ktorý už má predchádzajúce skúsenosti s realizáciou výstavby strešného systému.