Efektívne vykurovanie domu

Vykurovanie domu je dôležité hlavne v oblastiach, kde sú výkyvy teplôt na každnodennnom poriadku. Je populárne nielen na dedinách či v prímestských oblastiach, ale rovnako aj vo veľkomestách. Každý vykurovaný dom má svoje špecifické charakteristiky, ktoré treba pred samotným začiatkom zohľadniť a na základe toho vybrať čo najvhodnejšiu variantu. Názory viacerých odborníkov sa zhodujú v tom, že v každom vykurovanom dome by sa mali nachádzať až dva zdroje vykurovania, ktoré by však nemali byť na sebe závislé. V súčasnosti nám trh ponúka viaceré možnosti, pomocou ktorých je možné dom vykúriť čo najlepšie, prípadne získať teplú úžitkovú vodu. Na trhu sa tiež čoraz častejšie začínajú objavovať ekologicky šetrné zdroje vykurovania. Teplo sa v obydliach najčastejšie získava nasledovnými spôsobmi:

  1. vykurovanie domu pomocou kusového dreva – realizuje sa prostredníctvom drevosplyňujúcich kotlov, prípadne spaľovaním dreva v krbovej zložke. Obe alternatívy sú však finančne náročné. Pri vykurovaní domu pomocou drevosplyňujúceho kotla treba rátať s vyššími nákladmi pri obstaraní zariadenia. Obstaranie krbu je menej finančne náročne, treba však rátať s nákladmi počas jeho prevádzkovania, ktoré prioritne smerujú do zaobstarávania dreva.
  2. vykurovanie domu pomocou zemného plynu – vykurovanie domu pomocou zemného plynu je možné len za prítomnosti plynovej prípojky, ktorá je finančne náročnejšia a celkové fungovanie je ovplyvnené vzdialenosťou pouličného plynovodu od vykurovaného objektu. Samotná technológia je však veľmi jednoduchá a zrealizovateľná len pomocou plynového kondenzačného kotla, ktorý je pripojený na koncentrický komín. Úžitková teplá voda sa v tomto prípade získava pomocou externého zásobníka na vodu.
  3. vykurovanie domu pomocou elektrickej energie – pri vykurovaní domu pomocou elektrickej energie je technológia veľmi podobná tej, na ktorej princípe funguje aj vykurovanie domu pomocou plynového kotla. Rovnako je pri realizácii potrebný kotol a na ohrev úžitkovej vody a zásobník teplej vody. Nepotrebujeme však mať vystavaný komín a taktiež nie je potrebná ani plynová prípojka, ale elektrická prípojka, ktorá sa nachádza v každej domácnosti.
  4. Súvisiaci obrázokvykurovanie domu pomocou energie získanej zo zeme alebo zo vzduchu – tento spôsob vykurovania domu sa realizuje pomocou tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo funguje na princípe získavania prebytočnej energie z bezprostredného okolia, ktorá je následne premieňaná na energiu odovzdávanú do vykurovacieho systému. Existuje viacero druhov tepelných čerpadiel v závislosti od miesta získavania energie – tepelné čerpadlo vzduch – voda alebo tepelné čerpadlo voda – voda. Výstavba tepelného čerpadla je najekologickejšou alternatívou, často krát však finančne oveľa náročnejšia v porovnaní s ostatnými alternatívami.

Pred samotnou realizáciou vykurovania domu je však okrem zohľadnenia disponibilných finančných prostriedkov potrebné prehodnotiť svoje rozhodnutie s odborníkmi z danej oblasti. Zariadenie, ktoré ste si na vykurovanie vybrali vy, nemusí byť na vykurovanie vášho domu práve najvhodnejšie. Preto pred samotným výberom by ste si mali odpovedať aj na také otázky, ako napr. aká veľká je plocha vykurovaného objektu, prípadne koľko ľudí v tomto objekte žije.