Bolesti kĺbov a ich dôvody

Bolesť kĺbov patrí medzi jedno z najrozšírenejších ochorení, ktoré ľudskú populáciu postihuje. Alarmujúce v tomto prípade je však aj to, že počet postihnutých ľudí týmto ochorení neustále narastá.  V minulosti bolesti kĺbov prevládala hlavne u staršej generácie, v súčasnosti však bolesť kĺbu dokáže vytvoriť vrásku na čele aj nejednému mladšiemu ročníku. Vo svojej podstate, bolesti kĺbov možno zaradiť medzi ochorenia týkajúce sa pohybového aparátu. Spúšťačmi bolesti kĺbov môže byť viacero, od celkového nesprávneho držania tela až po nadváhu, rovnako bolesť kĺbov môže postihnutému signalizovať výskyt závažnejšieho ochorenia. V prípade bolesti kĺbov však treba rozoznávať, či ide o bolesť akútnu alebo bolesť chronickú.

  1. Akútna bolesť kĺbov – akútnu bolesť postihnutý pocíti okamžite, nakoľko vzniká okamžite po poškodení tkaniva. Priebeh akútnej bolesti kĺbov je mierny, často krát k jej zmierneniu postačuje oddych, ktorý napomôže postihnutým kĺbom k ich rýchlejšej regenerácii. Na zmiernenie akútnej bolesti sa rovnako používajú aj analgetiká, ktoré napomáhajú k utlmeniu bolesti postihnutého miesta. Akútna bolesť kĺbov sa vo väčšine prípadov vytráca po zahojení tkaniva.
  2. Chronická bolesť kĺbov – aby sa bolesť mohla zaradiť do kategórie chronickej bolesti kĺbov, v kĺbovej oblasti musí postihnutý bolesť pociťovať dlhodobo. Chronická bolesť kĺbov často krát nasleduje ako ďalšie štádium akútnej bolesti, ktorú sa nepodarilo odstrániť. Pri jej výskyte už nepostačuje len podanie analgetík na zmiernenie bolesti, v prípade chronickej bolesti kĺbov je nevyhnutná liečba pod lekárskym dohľadom. Chronickú bolesť kĺbov vo svojej podstate možno rozdeliť do dvoch základných skupín, ktorými sú:
  • Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt bolave klbyartróza: artróza patrí medzi jedno z najrozšírenejších ochorení dnešnej civilizácie. V prípade postihnutia organizmu artrózou dochádza v tele k postupnému opotrebovaniu kĺbovej chrupky, s chrupkou spojených kostí, kĺbového púzdra či svalov, ktoré sa v bezprostrednom okolí chrupky nachádzajú. Zamedziť vznik artrózy sa odporúča pomocou vyváženej stravy (bohatej hlavne na vitamíny a minerály) či udržiavať telo v optimálnej fyzickej kondícií.
  • artritída: v prípade artritídy dochádza k bolesti kĺbov, ktorých hlavným spúšťačom je zápal vyskytujúci sa v kĺbe. Súčasný svet medicíny rozoznáva viaceré druhy artritídy, ktoré sa odlišujú príčinou ich vzniku. Medzi najrozšírenejšie patrí reumatická, psoriatrická či infekčná artritída.

Pri bolesti kĺbov hrá dôležitú úlohu aj genetika. Vo veľa prípadoch sa však bolesti kĺbov a ich výskyt dajú oddialiť vyváženou stravou, primeranými pohybovými aktivitami či nepodceňovaním varovných signálov. Postihnutý by bolesti kĺbov už od začiatku mal venovať dostatočnú pozornosť a pokúsiť sa o primeranú liečbu, nakoľko okrem bolesti v konkrétnej oblasti býva sekundárnym prejavom aj zlá psychika.