Ako meditovať? Zapojte do toho pľúca!

Ak sa chcete naučiť ako meditovať, správne dýchanie je kľúčové na to, aby ste túto činnosť vykonávali maximálne efektívne a aby samotné meditovanie nebolo zbytočnou stratou času. Nesprávna meditácia totiž zabraňuje dosiahnutiu želaného efektu a stáva sa tak obyčajnou stratou času, ako napríklad pri televízore v obývačke. Dýchanie stojí v centre diania pri meditačných cvičeniach. Každý, kto sa naučil dýchať a sústrediť sa na dýchanie vlastne už vie, ako meditovať. Prečo sa učiť dýchať, keď je to taká prirodzená činnosť? Pretože správne dýchanie pri meditácii so sebou prináša viacero benefitov, ktoré majú pozitívny účinok na vaše zdravie. Medzi tieto benefity patria:

  • Zlepšuje krvný tlak
  • Pomáha uvoľniť sa a znížiť stres
  • Upokojuje a pomáha pri nespavosti

Toto je spôsob, ako meditovať s využitím dýchania

Dbajte na držanie tela. Vystretý chrbát a prekrížené nohy sú často voľbou ľudí, u ktorých je meditácia súčasťou ich každodenného života – a nie náhodou. Uľahčuje to dýchanie a je to spôsob, ako meditovať a vyťažiť z toho maximum.

Oči môžete pokojne nechať otvorené. Ak je pre vás náročné sústrediť sa len na váš dych, môžete pohľad uprieť na nejaký predmet vo vašej blízkosti. No zatvorené oči nie sú jediný spôsob, ako meditovať – oči sú bránami pre našu myseľ, nebojte sa ich otvoriť a prijať vonkajší svet.

Ako meditovať

Dýchajte. Zhlboka a pravidelne. Odporúčame vám skúsiť pravidelné dýchanie – pri nádychu ako aj pri výdychu rátajte do 4. 1, 2, 3, 4… postupne začnete pociťovať, že sa vám darí sústrediť sa naozaj len na dýchanie a myšlienky sa dostanú do úzadia. Správna meditácia však myšlienky nepotláča, ak sa objavia, necháva ich ísť ďalej. Nedrží sa ich, ale sleduje, odkiaľ a kam prúdia.

Meditácia celým telom. Zapojte svoje telo do relaxačného cvičenia. Meditácia nie je len o našej mysli. V mysli si vizualizujte vaše telo. Ak vám to pomôže, môžete sa na jednotlivé časti aj pozerať, no v tomto prípade sú zatvorené oči výhodou. Od malíčka na nohách, cez všetky prsty, jednotlivé svaly nôh postupne v mysli vizualizujte celé telo, až po vlasy. Predstavujte si, ako sa jednotlivé časti tela úplne uvoľnia. Ako sú v pohode, nie sú napnuté, nepotrebujú byť napnuté, pretože teraz je čas uvoľniť sa. Táto technika sa nazýva aj celkové uvoľnenie tela, a okrem dýchania sa tu sústreďujeme aj na rozličné časti tela. Je však veľmi mocná a pomáha zbaviť sa stresu a konečne si naozaj oddýchnuť.

Okrem tohto však existuje množstvo dýchacích cvičení, ktoré sa pri meditácii využívajú. Ak chcete, pravidelné cvičenie a dokonca aj pravidelný spev vám môžu pomôcť zlepšiť sa v sústreďovaní sa na vaše dýchanie. Napokon to bude viesť ku kvalitnejšej meditácii, po ktorej sa budete cítiť ako nový človek.