GDPR dokumentácia ako dôležitá súčasť podniku

V súčasnosti sa všade okolo nás skloňuje slovo GDPR. Niekto sa s ním stretáva na dennej báze, pre niekoho je toto slovo na míle vzdialené a v podstate nevie, čo si má pod ním predstaviť. V praxi sa bežne stretávame s tým, že je toto slovné spojenie interpretované nesprávne. GDPR so sebou prinieslo mnoho zmien. Zoznámime sa s tými najdôležitejšími a uvedieme na pravú mieru, čo to vlastne GDPR dokumentacia je a prečo je pre podnikateľský subjekt dôležitá. Hneď na začiatok je dôležité spomenúť, čo to vlastne GDPR je. Pod týmto pojmom si možno predstaviť predpis, ktorý je aplikovateľký vo všetkých členských štátoch Európske únie a možno ho tiež definovať tak, že pri spracovaní osobných údajov je potrebné, aby sa tak prevádzkovateľ, ako aj osoby, na ktoré sa GDPR vzťahuje riadili týmito ustanovením. Je však potrebné, aby bola GDPR dokumentácia vypracovana správne.

Zmena GDPR v praxi

Gdpr dokumentacia v súčasnosti
Obsah gdpr dokumentácie

Za nedodržanie tohto pravidla je totižto možné udeliť pokutu, ktorá môže byť do výšky niekoľko tisíc Eur. Alarmujúca je však výška pokuty, ktorá môže byť až do výšky 4% z celosvetového obratu firiem, ktoré pôsobia po celom svete. Táto čiastka teda nie je zanedbateľná. V prípade vypracovania GDPR dokumentácie je dôležité, aby sa spoločnosť zamerala na určité interné pravidlá, ktoré bude v tomto prípade dodržiavať. Nastavenie interných procesov a rozsah dokumentácie by sa mal odvíjať od viacerých parametrov, pričom za najdôležitejší možno považovať povahu, povinnosti a špecifiká, ktoré vyplývajú danej spoločnosti z jej náplne práce. Ak sa však rozhodnete nastaviť proces dokumentácie, je dôležité, aby ste na ňu pravidelne dohliadali. A to veľmi jednoducho – auditom. Každý audit je pre spoločnosť dôležitý. V tomto prípade sa jedná o zaznamenávanie operácií a tokov osobných údajov a dokonca aj sprostredkovateľských vzťahov vo vnútri spoločnosti. Spoločnosti okrem toho majú stanovenú aj akúsi internú politiku, ktorú možno definovať aj ako zásady pri ochrane osobných údajov.

Je poverenie oprávnených osôb dôležité?

V neposlednom rade by sa nemalo zabúdať ani na poverenie oprávnených osôb. Znamená to, že zástupcovia firmy určia, kto má prístup k osobným údajom v danej spoločnosti. GDPR je dôležité dodržiavať, nakoľko v opačnom prípade hrozí finančná ujma vo vysokej hodnote. Ak si chcete nechať vypracovať GDPR dokumentáciu, navštívte stránku https://gdpr-data.sk/, kde nájdete mnoho zaujímavých informácií. Chráňte vašu spoločnosť aj vy!