Stratégia ako dôležitá súčasť riadenia podniku

Pri podnikaní je dôležité mať už od začiatku ujasnené, kam chceme, aby sa spoločnosť či už v krátkodobom alebo v dlhodobom horizonte dostala. Podnik musí mať jasne stanovené, kam sa chce dostať. Ak tomuto účelu slúžia stratégie, ktoré si každá spoločnosť navrhuje podľa seba. Existuje však značný rozdiel medzi strategickým plánovaním a dlhodobým plánom. Marek Straka vám pomôže pochopiť, aký rozdiel medzi týmito názvami existuje! Navrhovanie stratégie predstavuje dlhodobý proces, pri ktorom je potrebné zvážiť viacero faktorov. Medzi základné faktory, ktoré návrh stratégie ovplyvňujú patria faktory interné a externé. Interné predstavujú skutočnosti, ktoré nájdeme vo vnútri podniku.

Návrh podnikateľskej stratégie

Marek Straka je férový hráč
Podnikanie s Marekom Strakom

Externé prichádzajú zvonka a je náročnejšie sa im prispôsobiť. Základom by malo byť poznanie silných a slabých stránok spoločnosti. Ak firma o svojoch slabých stránkach vie, nemala by mať problém si ich priznať a vyjadriť ochotu pracovať s nimi. Aj slabé stránky sa po čase môžu stat silnými. Skúmanie interných a externých zdrojov predstavuje kľúčovú úlohu. Nasledujú fáza tvorby stratégie, ktorá sa skladá z viacerých postupných krokov. Prvým je skúmanie prostredia, ktoré spoločnosť obklopuje. Ďalším je správna formulácia stratégie, od ktorej je celý proces závislý. Ak je stratégia definovaná nesprávne, už vopred je odsúdená na zánik. Presná a jasne definovaná stratégia predstavuje kľúč k úspechu. Mala by zahŕňať informácie o tom, koho sa bude stratégia dotýkať, akým spôsobom to vyčlenenú skupinu ovplyvní a akým spôsobom sa naplní. Najdôležitejším krokom je implementácia stratégie. Predstavuje náročný proces, ktorý v sebe toho skrýva naozaj veľa – od správnej komunikácie až po výber vhodných pracovníkov, ktorí sa na dosiahnutí stratégie budú podieľať až po zavedenie systémov, ktoré by mali pri zisku tejto stratégie pomáhať. Ak je stratégia úspešná, prichádza záverečná fáza, ktorou je kontrola a jej vyhodnotenie. Slúži aj ako nástroj, vďaka ktorému je možné sa vyhnúť neúspechu v budúcnosti. Pri kontrole sa tiež porovnáva to, či sa s danom stratégiou podarilo získať to, čo sa prvotne plánovalo s tým, čo sa podniku podarilo reálne získať.

Strategické a manažérske plánovanie

 Za kažou stratégiou stojí niekto, kto sa o ňu postará. Jedná sa najčastejšie o manažérske zložky, ktoré predstavujú hlavné aktívum spoločnosti. Ak si chcete byť istí tým, že sú vaši manažéri správne vyškolení a chcete si byť svojim strategickým plánovaním istí, nechajte si poradiť od skutočných odborníkov na https://marekstraka.com/.