Paletové regály a ich využitie

Každý majiteľ skladu alebo hospodárskeho priestoru sa snaží o to, aby sa v ňom dalo čo najjednoduchšie zorientovať. Ak sa v sklade uskladňuje väčší počet rôznych druhov materiálu, práve paletové regály sú pre ľahšiu orientáciu tým najlepším riešením. Regály predstavujú niečo viac než len konštrukciu nachádzajúcu sa v určitom priestore. Paletové regály umožňujú dosiahnuť optimálnejší výkon pri skladovaní tovaru a manipulácii s ním. Hlavným prínosom regálov je optimalizácia skladovej plochy. Paletové regály umožňujú jednak uľahčiť manipuláciu s tovarom, ale aj optimalizovať priestor. Ak je regálový systém nastavený správne, nemusí majiteľ skladu vynakladať dodatočné finančné prostriedky na prenájom skladovej plochy, ale pri efektívnom nastavení skladu dokáže zásoby a materiál riadiť tak, aby nedochádzalo k nevyužitiu tohto priestoru. Paletové regály bývajú navrhované ako samostatná konštrukcia vyrobená z ocele, ktorej montáž a demontáž prebieha veľmi jednoducho a rýchlo. Tento systém je navrhnutý tak, aby bol vhodný jednak pre základné, najpoužívanejšie typy paliet – EUR palety, ale aj pre palety priemyselné, prípadne pre samostatné kontajnery. Paletové regály je možné nainštalovať jednak do vnútorných priestorov skladu, ale aj do takých, ktoré nie sú priamo chránené a nachádzajú sa vonku.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt paletove regalyPre ľahšiu orientáciu v sklade sa odporúča paletové regály označovať podľa druhu tovaru, ktorý sa na určitom regály nachádza. Vďaka paletovým regálom teda skladník nemusí behať po sklade hore dole a hľadať, kde sa konkrétny tovar nachádza. Aj keď sa možno viacerým na prvý pohľad nezdá, že paletové regály sú v oblasti skladovania naozajstným pomocníkom, opak je pravdou. Paletové regály dosiaľ neprekonali ani najmodernejšie logistické metódy, stále sa tešia veľkej obľube a predstavujú najpoužívanejší pomocný predmet v oblasti skladovania. Najpoužívanejším sú štandardné paletové regály. Tieto paletové systémy sa vyznačujú ľahkou inštaláciou a tým, že sa dajú prispôsobiť akýmkoľvek podmienkam, ktoré v sklade nastanú. Klasické usporiadanie paliet predstavuje v prípade ukladania na dĺžku 2 až 4 palety vedľa seba, tento postup je zaužívaný aj v prípade ukladania paliet na šírku. Systém paletových regálov sa skladá z príslušenstva, ktoré zabezpečuje ľahší prístup ku jednotlivým paletám a umožňuje ľahšiu adaptáciu skladového priestoru v prípade zmeny usporiadania regálov. Výhodou paletových regálov je ich nižšia cena a flexibilita.

Paletové regály by teda mali byť súčasťou každého skladu, ktorého majiteľ chce minimalizovať skladovú plochu a zabezpečiť si jednoduchšiu orientáciu v tomto priestore. Regálové systémy v porovnaní s ostatnými skladovými riešeniami predstavujú lacnejšiu alternatívu, ktorá umožňuje dodatočné šetrenie financií – ako príklad možno uviesť stav, kedy majiteľ skladu jeho priestory využíva naozaj efektívne, vďaka čomu nemusí platiť za prenájom dodatočných priestorov či vykurovanie tejto plochy.